10th Berlin Biennale for Contemporary Art 9.6.–9.9.2018

Ballhaus Mitte, Spiegelsaal

Auguststraße 34, 10117 Berlin

 

Ausstellungsort der 4. Berlin Biennale

4-Berlin-Biennale-Ballhaus-Mitte

Ballhaus Mitte, Spiegelsaal. 4. Berlin Biennale. Foto: Uwe Walter

Shop
9. Berlin Biennale