10th Berlin Biennale for Contemporary Art 9.6.–9.9.2018

Carsten Höller

*1961 in Brüssel, Belgien

 

 

1. Berlin Biennale

1-Berlin-Biennale-Hoeller-01

Carsten Höller: Valerio II, 1998. Installationsansicht 1. Berlin Biennale. Foto: Jens Ziehe

1-Berlin-Biennale-Hoeller-02

Carsten Höller: Valerio II, 1998. Installationsansicht 1. Berlin Biennale. Foto: Bettina Blümner

Shop
9. Berlin Biennale