10th Berlin Biennale for Contemporary Art 9.6.–9.9.2018
7-berlin-biennale-teresa-margolles

„PM 2010” von Teresa Margolles; Installationsansicht, Foto: Marta Gornicka

Teresa Margolles

 

7. Berlin Biennale

PM 2010, 2012

Shop
9. Berlin Biennale